Öresundsbron 

Uppdragsbeskrivning:

500 kWp solcellsanläggning

Med start 2018 projekterade och levererade SolarFuture en 255 kWp-anläggning till Öresundsbrokonsortiet – placerad mellan järnväg och betalstationen vid den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark. Under sommaren 2021 så byggdes den första etappen ut med en etapp till så att anläggningen totalt producerar 500 kWp.
Solcellsanläggningen är en del av en större energioptimering kring bron och de administrativa byggnader som ingår i verksamheten. Uppdraget omfattade mycket speciella krav kring kvalitet, miljö, arbetsmiljö och anpassning till landskapsbild och säkerhet. Installationen omfattar tuffa krav med nära förbipasserande höghastighetståg, utsatt marin miljö med salter och kraftiga vindar samt helautomatisk övervakning, drift och underhåll. Byggarbetsplatsen är särskilt riskfylld med speciella skyddsaspekter, stor närhet till störande tåg- och biltrafik, som medför extra ordinära försiktighetsmått och samordningskrav, en grundlig säkerhetsanalys med platsanpassad kontroll, utbildning och instruktioner till samtliga medarbetare innan arbetet kunde påbörjas.

Anläggningen applicerades i landskapet integrerat längs en sluttning med lutning mot söder och med svarta solceller anslutna till robusta växelriktare med ett inbyggt övervakningssystem. Monteringssystemet är speciellt utformad och designad för att klara den krävande miljön med alla unika påfrestningar och krav samt samtidigt skapa ett naturligt inslag i den rådande landskapsbilden.

Anläggningen:

 

Paneltyp:

Monokristallina 295 W / 385 W 

Antal paneler: 864 st & 636 st
Växelriktare: 3 fas 36 kW/ 40kW med 8 MPPT
Montagesystem: Markanläggning
Panelplacering: Söder
Panellutning: 30°
Anläggningens area: 2.700 m2
Total effekt: 500 kWp
Simulerad årlig produktion: 520.000 kWh
Koldioxid minskning: 281.000 kg/år

 

Få kontakt med en solcellsexpert

Genom vårt stora internationella nätverk av underleverantörer och samarbetspartners har vi tillgång till den senaste kunskapen, beprövad erfaren och kvalificerad arbetskraft för alla typer av projekt.

SolarFuturegruppen har gemensamt genom åren uppfört 1000-tals solcellsanläggningar för både offentliga och privata företag i Tyskland och de nordiska länderna.

Inget uppdrag är för litet eller för stort.

Välkomna – Det är enklare att snacka med Solarfuture!

Kontakta oss!

3 + 6 =

Följ SolarFuture på Sociala Medier