Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

För att utföra våra uppdrag på ett effektivt, tryggt och säkert sätt tillämpar SolarFuture ett integrerat ledningssystem som utformats utifrån kraven i ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1 (AFS 2003:4, AFS 2008:15).

Vi arbetar efter en Projektplan som beskriver kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet inom företaget samt hur samverkan uppnås mellan dessa. I Projektplanen redovisas också de specifika kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som ställs i varje enskilt projekt och hur dessa hanteras under hela entreprenadtiden.

Kontakta oss!

13 + 3 =

Följ solarfuture på Sociala Medier