Solceller på Lutande tak

Den absolut högsta produktionen av solel får man när solcellerna luta mot söder, men det är inte alltid det som passar er energiprofil bäst. Väljer man att placera solcellerna mot öst & väst så får
man en jämnare produktion som fördelas över hela dagen.
Naturligtvis så på befintliga byggnader så är det inte alltid man har möjlighet att påverka detta
utan där får man jobba utifrån de satta förutsättningarna. 
Inför varje anläggning som ska installeras så gör vi en simulering där vi förutom solcellernas
egenskap och beräknad produktion även lägger in närliggande byggnader, träd och andra förutsättningar på taket som kommer att påverka produktionen i form av skuggbildningar. 

Vårt erbjudande

SolarFuture är ett ungt tillväxtföretag med en verksamhet som omfattar ett unikt koncept med produkter och tjänster. Konceptet utgörs av heltäckande service inom solenergi med installationsentreprenader, tekniska konsulttjänster och distribution av produkter och system för produktion av förnyelsebar solenergi.

 • Totalentreprenad och Installationsentreprenader
 • Projekt och idéutveckling
 • Projektledning
 • Projektering och design
 • Effektiva inköp och produktleveranser
 • Montering och kvalificerat installationsarbete
 • Systemövervakning och kontroll
 • Service, underhåll och jour
 • Tekniska konsulttjänster
 • Distribution av produkter och system för produktion av solenergi
 • Försäkringar och finansieringslösningar

Ta kontakt med din solcellsexpert

Genom vårt stora internationella nätverk av underleverantörer och samarbetspartners har vi tillgång till den senaste kunskapen, beprövad erfaren och kvalificerad arbetskraft för alla typer av projekt.

SolarFuturegruppen har gemensamt genom åren uppfört 1000-tals solcellsanläggningar för både offentliga och privata företag i Tyskland och de nordiska länderna.

Inget uppdrag är för litet eller för stort. 

Välkomna – Det är enklare att snacka med Solarfuture!

Kontakta oss!

11 + 4 =

Följ solarfuture på Sociala Medier