Batterilagring

 

Istället för att behöva förbruka eller sälja elen direkt när det produceras har energilagring blivit allt mer vanligt. Med batterilagring ges möjligheten att kunna lagra solenergin som solpanelerna producerar, och istället välja att förbruka elen vid ett senare tillfälle. Det finns både batterilösningar till anläggningar uppkopplade till elnätet eller om ni till exempel vill ha solceller och batteri på en stuga som ligger bortom elnätet – en så kallad off-grid lösning. 

För många handlar batterilösningar om att kapa bort effekttoppar som gör att man
kan ha en lägre huvudsäkring och därmed sänka sina fasta utgifter. Innan man tar beslut
kring en investering av batteri så kan det vara bra att göra en kartläggning av sin elförbrukningen.


SolarFuture följer utvecklingen med batterilösningar och kan alltid erbjuda 
bra lösningar till våra kunder. 

Kontakta oss så hjälper vi er att hitta en lösning som passar ert behov.

 

Varför investera batteri

  • Bli helt självförsörjande på egenproducerad solel
  • Klippa av sina effekt toppar
  • Använda solenergin när man behöver den
  • En lönsam investering – redan efter första året!

Ta kontakt med din solcellsexpert

Genom vårt stora internationella nätverk av underleverantörer och samarbetspartners har vi tillgång till den senaste kunskapen, beprövad erfaren och kvalificerad arbetskraft för alla typer av projekt.

SolarFuturegruppen har gemensamt genom åren uppfört 1000-tals solcellsanläggningar för både offentliga och privata företag i Tyskland och de nordiska länderna.

Inget uppdrag är för litet eller för stort.  
Välkomna – Det är enklare att snacka med Solarfuture!

Kontakta oss!

7 + 1 =

Följ solarfuture på Sociala Medier