Batterilagring

Eftersom solenergin från solcellsanläggningen måste förbrukas eller säljas in på elnätet direkt
när det produceras så tittat branschen hela tiden på lösningar kring batteri för att
kunna lagra de fantastiska soltimmarna och förbruka dem på tillfällen då det behövs.
Det finns lösningar för både batterilösningar till anläggningar uppkopplade till elnätet eller om ni vill ha solceller och batteri på en stuga som ligger bortom elnätet – en så kallad off-grid lösning. 
Kontakta någon av solcellsexperterna på SolarFuture så hjälper vi er med en lösning som passar ert behov. För många så handlar batterilösningar om att kapa bort effekttoppar som gör att man
kan ha en lägre huvudsäkring och därmed komma ner med sina fasta utgifter.
SolarFuture följer utvecklingen med batterilösningar och kan alltid erbjuda 
bra lösningar till våra kunder som passar deras behov. Innan man tar beslut
kring en investering av batteri så kan det vara bra att göra en kartläggning av elförbrukningen.

 

Varför investera batteri

  • Bli helt självförsörjande på egenproducerad solel
  • Klippa av sina effekt toppar
  • Använda solenergin när man behöver den
  • ..

Få kontakt med en solcellsexpert

Genom vårt stora internationella nätverk av underleverantörer och samarbetspartners har vi tillgång till den senaste kunskapen, beprövad erfaren och kvalificerad arbetskraft för alla typer av projekt.

SolarFuturegruppen har gemensamt genom åren uppfört 1000-tals solcellsanläggningar för både offentliga och privata företag i Tyskland och de nordiska länderna.

Inget uppdrag är för litet eller för stort.

Välkomna – Det är enklare att snacka med Solarfuture!

Kontakta oss!

Följ SolarFuture på Sociala Medier