Solceller på Lantbruk

När solen lyser som mest är de flesta lantbruken mitt uppe i sin högproduktion och är i stort behov av att förbruka energi. På de flesta lantbruk så finns det stora byggnader som man kan sätta upp solcellsanläggningar på och som förutom att producera hållbar el kommer att vara till hjälp för att minska driftkostnaderna för lantbruket.

Fler och fler elbolag ser även fördelen med att nyttja de ytor som lantbruken har på sina tak för att producera solel som elbolaget kan köpa in och erbjuda ett fast pris under en längre tid för därigenom  kan elbolaget erbjuda hållbar solel till sina övriga kunder.   

Vårt erbjudande

SolarFuture är ett tillväxtföretag med en verksamhet som omfattar ett unikt koncept med produkter och tjänster. Konceptet utgörs av heltäckande service inom solenergi med installationsentreprenader, tekniska konsulttjänster och distribution av produkter och system för produktion av förnyelsebar solenergi.

 • Totalentreprenad och Installationsentreprenader
 • Projekt och idéutveckling
 • Projektledning
 • Projektering och design
 • Effektiva inköp och produktleveranser
 • Montering och kvalificerat installationsarbete
 • Systemövervakning och kontroll
 • Service, underhåll och jour
 • Tekniska konsulttjänster
 • Distribution av produkter och system för produktion av solenergi
 • Försäkringar och finansieringslösningar

Få kontakt med en solcellsexpert

Genom vårt stora internationella nätverk av underleverantörer och samarbetspartners har vi tillgång till den senaste kunskapen, beprövad erfaren och kvalificerad arbetskraft för alla typer av projekt.

SolarFuturegruppen har gemensamt genom åren uppfört 1000-tals solcellsanläggningar för både offentliga och privata företag i Tyskland och de nordiska länderna.

Inget uppdrag är för litet eller för stort.

Välkomna – Det är enklare att snacka med Solarfuture!

Kontakta oss!

4 + 7 =

Följ solarfuture på Sociala Medier