Tomarps Kungsgård, Skåne Kvidinge

Uppdragsbeskrivning:

Mitt i den Skånska myllan så ligger Tomarps Kungsgård där SolarFuture fick i uppdrag av Statens Fastighetsverk att installera en solcellsanläggning under hösten 2020 och som besiktigas i december. 
I projekteringen valdes ett montagesystem som harmoniserade med taket tillsammans med svarta monokristallina paneler – på detta sätt få anläggningen att smälta in i byggnaden på bästa sätt.
Totalt installerades 37,1 kWp som till största del kommer att användas av hyresgästen av borgen där det idag drivs ett café & konstutställning. 

 

Anläggningen:

Paneltyp: Monokristallina 325 W
Antal paneler: 114 st.
Växelriktare: 1 st. 33 kW, 3 fas
Montagesystem: Novotegra skenor
Panelplacering: Sadeltak – Öst & Väst 
Taklutning: 25°
Anläggningens area: 192 m2
Total effekt: 37,1 kWp
Simulerad årlig produktion: 31.968 kWh
Koldioxid minskning: 15.017 kg/år

Få kontakt med en solcellsexpert

Genom vårt stora internationella nätverk av underleverantörer och samarbetspartners har vi tillgång till den senaste kunskapen, beprövad erfaren och kvalificerad arbetskraft för alla typer av projekt. SolarFuturegruppen har gemensamt genom åren uppfört 1000-tals solcellsanläggningar för både offentliga och privata företag i Tyskland och de nordiska länderna. Inget uppdrag är för litet eller för stort. Välkomna – Det är enklare att snacka med Solarfuture!
Kontakta oss!

14 + 15 =

Följ SolarFuture på Sociala Medier