Solceller på platta tak

 På fastigheter med platt tak så erbjuds det fina möjligheter för att investera i en solcellsanläggning. En av fördelarna är att man fäster anläggningen med tyngder – sk ballast system vilket inte gör någon påverkar på taket. Det som man behöver ha med sig är att säkerställa att taket kan hantera den ökade vikten som detta innebär. 

För fabriker eller industrier som idag har sin verksamhet igång under dagtid när solen strålar som mest skapar de perfekta förhållandena för att kunna både spara in på sina kostnader men även vara med och bidra till hållbar framtid och nå en bit på vägen för det Globala Målet Hållbar energi för alla. 

Beroende på förutsättningarna av elkonsumtionen samt taket så tar vi fram den bästa anläggningen för just era behov. Vill man analysera djupare så kan man också göra en energiberäkning på fastigheten som tittar på den exakta konsumtionen och därefter kan vi designa en anläggning som möter det.   

Vårt erbjudande

SolarFuture är ett tillväxtföretag med en verksamhet som omfattar ett unikt koncept med produkter och tjänster. Konceptet utgörs av heltäckande service inom solenergi med installationsentreprenader, tekniska konsulttjänster och distribution av produkter och system för produktion av förnyelsebar solenergi.

 • Totalentreprenad och Installationsentreprenader
 • Projekt och idéutveckling
 • Projektledning
 • Projektering och design
 • Effektiva inköp och produktleveranser
 • Montering och kvalificerat installationsarbete
 • Systemövervakning och kontroll
 • Service, underhåll och jour
 • Tekniska konsulttjänster
 • Distribution av produkter och system för produktion av solenergi
 • Försäkringar och finansieringslösningar

Ta kontakt med din solcellsexpert

Genom vårt stora internationella nätverk av underleverantörer och samarbetspartners har vi tillgång till den senaste kunskapen, beprövad erfaren och kvalificerad arbetskraft för alla typer av projekt.

SolarFuturegruppen har gemensamt genom åren uppfört 1000-tals solcellsanläggningar för både offentliga och privata företag i Tyskland och de nordiska länderna.

Inget uppdrag är för litet eller för stort.

Välkomna – Det är enklare att snacka med Solarfuture!

Kontakta oss!

3 + 6 =

Följ solarfuture på Sociala Medier