Hemsö fästning 

Uppdragsbeskrivning:

202 kWp markanläggning med solceller

Under två etapp så byggdes en solcellsanläggning mellan 2019 – 2021. Anläggningen är byggd på marken vid Hemsö Fästning som en del av det ramavtal SolarFuture har ingått med Svenska Statens Fastighetsverk (SFV). Fästningen ligger vid kusten en ca 5 mil norr om Sundsvall och den kuperade och klippiga terrängen tillsammans med ekstrema väderförhållande ger tuffa förutsättningar för anläggningen. Med anledning av detta så valdes solceller och montagesystem med stor noggrannhet så att dom kan motstå alla de påfrestningar som naturen ger.

Anläggningen är kopplad till ett avancerat övervakningssystem som ser till att den förväntade produktionen som är beräknad att vara 202 kWp.

Anläggningen:

Paneltyp: Polykristallin 285 W / Monokristallin 335W
Antal paneler: 352 st. / 304 st.
Växelriktare: 4 st. 3 fas 36 kW
Montagesystem: ISYS 4×4
Panelplacering: Söder
Panellutning: 20°
Anläggningens area: 584,5 m2
Total effekt: 202 kWp
Simulerad årlig produktion: 170.000 kWh
Koldioxid minskning: 101.000 kg/år

Få kontakt med en solcellsexpert

Genom vårt stora internationella nätverk av underleverantörer och samarbetspartners har vi tillgång till den senaste kunskapen, beprövad erfaren och kvalificerad arbetskraft för alla typer av projekt.

SolarFuturegruppen har gemensamt genom åren uppfört 1000-tals solcellsanläggningar för både offentliga och privata företag i Tyskland och de nordiska länderna.

Inget uppdrag är för litet eller för stort.

Välkomna – Det är enklare att snacka med Solarfuture!

Kontakta oss!

11 + 11 =

Följ SolarFuture på Sociala Medier