Inom solcellsbranschen så känner alla av en positiv ökning, företag ser fördelen med att kunna producera egen solel av många anledningar; mindre beroende av elnätet, en god affär och självklart även minska sitt klimatavtryck med hållbar el.
Öresundskonsortiet såg tidigt fördelen med solcellsanläggningar och redan 2018 så installerade SolarFuture en markanläggning på 250 kW längst med järnvägen vid brofästet.
Våren 2021 väljer Öresundskonsortiet att bygga ut anläggningen med ytterligare 250 kW och vi på SolarFuture har tillsammans med dem projekterat fram anläggningen och installerar den under april månad.
Anläggningarna kommer tillsammans producerar 500 kW och blir en del av Öresundsbrons långsiktiga CO2-mål där dom beslutat att vara klimatneutrala år 2030.

Se även Öresundsbrons hemsida för mer information

Tack Öresundskonsortiet för er omtanke kring vår miljö och vi blickar framåt mot en solig sommar i år och många år framöver.

Fotograf Drago Prvulovic/Öresundsbron