Välj en sida

Service solcellsanläggningar

SolarFuture grundades 2014 i Danmark och 2020 i Sverige som en avknoppning från ENCO. ENCO är ett av de mest meriterade och gedigna VVS, el och energiföretaget inom dansk byggbransch och har varit verksamma sedan 1930-talet.

SolarFuture erbjuder i samarbete med en slagkraftig konstellation av internationella entreprenörer, så som SPR Energie GmbH, Solarpark ApS, Solara ApS och ENCO AS, kvalificerad teknisk kunskap och resurser som täcker hela produktionskedjan från idéutveckling till uppförandet av en färdig solcellsanläggning.

Genom vårt stora internationella nätverk av underleverantörer och leverantörer har vi tillgång till den senaste kunskapen, beprövad erfaren och kvalificerad arbetskraft för alla typer av projekt.

SolarFuturegruppen har gemensamt genom åren uppfört 1000-tals solcellsanläggningar för både offentliga och privata företag i Tyskland och de nordiska länderna.

Vårt internationella nätverk

Genom vårt stora internationella nätverk av underleverantörer och leverantörer har vi tillgång till den senaste kunskapen, beprövad erfaren och kvalificerad arbetskraft för alla typer av projekt.

SolarFuturegruppen har gemensamt genom åren uppfört 1000-tals solcellsanläggningar för både offentliga och privata företag i Tyskland och de nordiska länderna.

Vårt erbjudande

SolarFuture är ett ungt tillväxtföretag med en verksamhet som omfattar ett unikt koncept med produkter och tjänster. Konceptet utgörs av heltäckande service inom solenergi med installationsentreprenader, tekniska konsulttjänster och distribution av produkter och system för produktion av förnyelsebar solenergi.

 • Totalentreprenad och Installationsentreprenader
 • Projekt och idéutveckling
 • Projektledning
 • Projektering och design
 • Effektiva inköp och produktleveranser
 • Montering och kvalificerat installationsarbete
 • Systemövervakning och kontroll
 • Service, underhåll och jour
 • Tekniska konsulttjänster
 • Distribution av produkter och system för produktion av solenergi
 • Försäkringar och finansieringslösningar

Få kontakt med en solcellsexpert

Genom vårt stora internationella nätverk av underleverantörer och samarbetspartners har vi tillgång till den senaste kunskapen, beprövad erfaren och kvalificerad arbetskraft för alla typer av projekt.

SolarFuturegruppen har gemensamt genom åren uppfört 1000-tals solcellsanläggningar för både offentliga och privata företag i Tyskland och de nordiska länderna.

Inget uppdrag är för litet eller för stort.

Välkomna – Det är enklare att snacka med Solarfuture!

Kontakta oss!

9 + 5 =

Följ solarfuture på Sociala Medier