Öresundsbron

Öresundsbron

Öresundsbron  Uppdragsbeskrivning: 500 kWp solcellsanläggning Med start 2018 projekterade och levererade SolarFuture en 255 kWp-anläggning till Öresundsbrokonsortiet – placerad mellan järnväg och betalstationen vid den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark....
Hemsö Fästning

Hemsö Fästning

Hemsö fästning  Uppdragsbeskrivning: 202 kWp markanläggning med solceller Under två etapp så byggdes en solcellsanläggning mellan 2019 – 2021. Anläggningen är byggd på marken vid Hemsö Fästning som en del av det ramavtal SolarFuture har ingått med Svenska...
Trelleborgs hamn

Trelleborgs hamn

Trelleborgs Hamn Uppdragsbeskrivning: Under sommaren 2020 installerade SolarFuture en 435 kW solcellsanläggning till Trelleborgs Hamn. Solcellsanläggningen är monterad på hamnens östliga pir – 380m lång. Solcellernas placering möjliggjordes genom ett specialdesignat...