Öresundsbron Etapp 1

Öresundsbron Etapp 1

Öresundsbron Etapp 1 Uppdragsbeskrivning: 255 kWp solcellsanläggning Under 2018 projekterade och levererade SolarFuture en 255 kWp-anläggning till Öresundsbrokonsortiet – placerad mellan järnväg och betalstationen vid den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark....
Hemsö Fästning etapp 1

Hemsö Fästning etapp 1

Hemsö fästning Etapp 1 Uppdragsbeskrivning: 100,32 kWp markanläggning med solceller Vid årsskiftet 2019/2020 så byggdes en solcellsanläggning på marken vid Hemsö Fästning som en del av det ramavtal SolarFuture har ingått med Svenska Statens Fastighetsverk (SFV)....
Trelleborgs hamn

Trelleborgs hamn

Trelleborgs Hamn Uppdragsbeskrivning: Under sommaren 2020 installerade SolarFuture en 435 kW solcellsanläggning till Trelleborgs Hamn. Solcellsanläggningen är monterad på hamnens östliga pir – 380m lång. Solcellernas placering möjliggjordes genom ett specialdesignat...