Vårdcentral i Habo kommun

Uppdragsbeskrivning:

2019 monterade SolarFuture en solcellsanläggning på en av vårdcentralerna i Habo Kommun. Anläggningen har en effekt på 120,25 kWp. Bakgrunden till att dom väljer installera en solcellsanläggning är för att möta kommunens gröna strategi.  Solcellsanläggningen består av 370 st. All-Black Monokristallina paneler med en effekt på 325 W som tillsammans kommer producera över 111.000 kWh årligt.

Anläggningen har en brandmansbrytare samt en solstrålningsmätare som är kopplade till ett övervakningssystem och slår larm ifall anläggningens elproduktion skiljer sig ifrån den väntade produktionen.

Vårdcentralen hade även ett önskemål om att visa den egna elproduktionen för sina besökare varvid en display installerades där detta följs.

Anläggningen:

Paneltyp: Monokristallina 325 W
Antal paneler: 370 st.
Växelriktare: 2 st. 36 kW samt 1 st. 30 kW, 3 fas
Montagesystem: Takkrok
Panelplacering: Lutande tegeltak. Syd/Sydväst
Tak lutning: 24°
Anläggningens area: 623,5 m2
Total effekt: 120,25 kWp
Simulerad årlig produktion: 111.261 kWh
Koldioxid minskning: 66.757 kg/år

Få kontakt med en solcellsexpert

Genom vårt stora internationella nätverk av underleverantörer och samarbetspartners har vi tillgång till den senaste kunskapen, beprövad erfaren och kvalificerad arbetskraft för alla typer av projekt.

SolarFuturegruppen har gemensamt genom åren uppfört 1000-tals solcellsanläggningar för både offentliga och privata företag i Tyskland och de nordiska länderna.

Inget uppdrag är för litet eller för stort.

Välkomna – Det är enklare att snacka med Solarfuture!

Kontakta oss!

14 + 9 =

Följ SolarFuture på Sociala Medier