Hässleholms sjukhus

Uppdragsbeskrivning:

70 kWp solcellsanläggning på platt tak

2018 fick byggnad 30 på Hässleholms sjukhus en 70 kWp solcellsanläggning. Anläggningen består av 252 polykristallina paneler med en effekt på 280 W. Panelerna är kopplade till 3 st. högeffektiva växelriktare. En brandmansbrytare installerades på taket och en nödstopspanel i entrén. Anläggningen är dessutom kopplade till ett avancerat övervakningssystem som är inkopplat i byggnadens DUC system och har en informationsskärm som visar elproduktionen vid byggnadens huvudentré.

Anläggningen:

Paneltyp: Polykristallina 280 W
Antal paneler: 252 st.
Växelriktare: 3 st. med 3 fas
Montagesystem: Ballastsystem, Platt tak
Panelplacering: Öst/Väst
Panellutning: 10°
Anläggningens area: 430 m2
Total effekt: 70,56 kWp
Simulerad årlig produktion: 58.224 kWh
Koldioxid minskning: 34.935 kg/år

Få kontakt med en solcellsexpert

Genom vårt stora internationella nätverk av underleverantörer och samarbetspartners har vi tillgång till den senaste kunskapen, beprövad erfaren och kvalificerad arbetskraft för alla typer av projekt.

SolarFuturegruppen har gemensamt genom åren uppfört 1000-tals solcellsanläggningar för både offentliga och privata företag i Tyskland och de nordiska länderna.

Inget uppdrag är för litet eller för stort.

Välkomna – Det är enklare att snacka med Solarfuture!

Kontakta oss!

6 + 6 =

Följ SolarFuture på Sociala Medier