Morabergs studie, Södertälje

Uppdragsbeskrivning:

115 kWp solcellsanläggning på platt tak

I samband med energioptimering av offentliga byggnader projekterade och installerade Solarfuture på uppdrag av Telge Fastigheter AB i Södertälje solcellsanläggningar på Morabergs studiecentrum, Ronnaskolan, Kaxberg och Wasahallen. Totalt installerades fyra system med en total effekt 310 KWp. Installationen på Morabergs studio  består av 384 st. monokristalliniska paneler med en paneleffekt på 300 W per styck, anläggningen är ett Ballatssystem från BayWa:re och panelerna är riktade mot söder.
Installationen är anslutna till byggnadernas elsystem för att direkt åstadkomma en minska förbrukning av externt tillförd el till byggnaderna. Varje anläggning är anpassad och skräddarsydd för maximal produktion.

Anläggningen:

Paneltyp: Monokristallina 300 W
Antal paneler: 384 st.
Växelriktare: 5 st. 20 kW
Montagesystem: Ballastsystem, Platt tak
Panelplacering: Söder
Panellutning: 0-5°
Anläggningens area: 1115 m2
Total effekt: 115 kWp
Simulerad årlig produktion: 102 271 kWh
Koldioxid minskning: 59 087 kg/år

Få kontakt med en solcellsexpert

Genom vårt stora internationella nätverk av underleverantörer och samarbetspartners har vi tillgång till den senaste kunskapen, beprövad erfaren och kvalificerad arbetskraft för alla typer av projekt.

SolarFuturegruppen har gemensamt genom åren uppfört 1000-tals solcellsanläggningar för både offentliga och privata företag i Tyskland och de nordiska länderna.

Inget uppdrag är för litet eller för stort.

Välkomna – Det är enklare att snacka med Solarfuture!

Kontakta oss!

7 + 2 =

Följ SolarFuture på Sociala Medier