Utanför vackra Hässleholm i Skåne finner vi Hovdala Slott där vi är i full gång med uppförandet av en markanläggning på 150kW.
Solcellsanläggningens utformning har bland annat tagits fram i samråd med arkitekt, konstruktör och antikvarie för att klara skyddsbestämmelser då området anses ligga inom ramen av kulturbevarande. Hovdala slott har länge arbetat med hållbarhetsarbete och bedriver samverkansprojekt med flera parter för att stärka hållbarheten på flera områden. Att solceller nu också installeras är ett naturligt steg för att ytterligare stärka hållbarhetsarbetet på Hovdala slott.
Inget projekt är för stort eller för litet!
Klicka här för att se några av våra referensprojekt