Nu är vi snart klara med leveransen av en markanläggning till Hovdala Slott utanför Hässleholm i Skåne! 

Markanläggningens utformning har bland annat tagits fram i samråd med arkitekt, konstruktör och antikvarie för att klara skyddsbestämmelser då området anses ligga inom ramen av kulturbevarande. Snart kommer markanläggningen dessutom utökas med ett energilagringssystem kopplat till solpanelerna. 

INFORMATION OM PROJEKTET:

Installerad effekt: 150 kWp
Bedömd produktion: 136 213 kWh/År
Koldioxidutsläpp som undviks 64 010 kg/år

HENRIK JARL, VD OURLIVING KOMMENTERAR:

-”Det är oerhört prestigefyllt att få leverera ytterligare en solcellsanläggning till ett av landets kulturbevarade slott. Branschens tillväxt gör att det uppstår många möjligheter och Hovdala Slott är en sådan.”

MIKAEL KARLSSON, VD SOLARFUTURE I SVERIGE AB KOMMENTERAR:

-”Detta är ännu en spännande leverans för oss och dessutom en av våra första större leveranser som också inkluderar energilagring. Tillsammans med våra kunder är vi med och bidrar till en hållbar samhällsutveckling och ökad användning av förnyelsebar energi.

Klicka HÄR för att läsa pressmeddelandet på OurLivings hemsida

Klicka HÄR för att läsa om fler av våra referensprojekt