Som första kommun i Sverige undertecknade Malmö stad ett åtagande att ”2030 ska Malmö vara Sveriges klimatsmartaste stad”.
Byggsektorn står för en knapp femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp och det finns ett stort behov av att samla sig i hela värdekedjan och tillsammans sätta upp mål för  att minska utsläppen.
Malmö stad stöttar det lokala branschinitiativet ”Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030” (LFM30).
SolarFuture är stolta över att ha anslutit till övriga aktörer i organisationen och ser fram emot att hitta verktyg för att minska vår påverkan och bidra till klimatneutral byggande. För mer information kring LFM30 och deras jobb besök hemsidan