Hagapark i Stockholm erbjuder en fantastisk möjlighet för besökare att njuta av dess vackra natur. I parken ligger Koppartälten, ett statligt byggnadsminne med ursprung från 17oo-talet och arv från Gustav III. Efter en brand på 50-talet så återuppbyggdes det mittersta tältet i början av 60-talet och det är den byggnaden som SolarFuture har installerat en solcellsanläggning på. Numera är det ett café och värdshus i byggnaden, som tidigare fungerade som logement för högvakten och på uppdrag av Statens Fastighetsverk, som förvaltar byggnaden, har en anläggning på 8 kWp installerats. Vid detaljprojekteringen var det ett samarbete mellan SolarFuture & arkitektbyrån Murman för att säkerställa att anläggningen inte påverkade den vackra miljö eller själva byggnadens utformning. Alla synliga detaljer på installationen är svarta och placeringen på taket har valts noga för att begränsat visuella synligheten från marken samtidigt sin produktionen av kWh optimerats. Läs gärna mer information om vår installation på referens Koppartälten